Landslinjen for miljø og natur

Hardangervidda nasjonalparksenter, har i samarbeid med Norsk villreinsenter og Høyskolen i Telemark, tilrettelagt for en landslinje for miljø og natur på Rjukan.

Dette er en realfaglinje som gir full studiekompetanse til alle studier. Skulle man velge å forsette innenfor miljø og natur, får man tilleggspoeng for videre studier ved høyskole eller universitet.

To dager i uken får man undervisning på nasjonalparksenteret, med tilleggsfag innenfor blant annet økologi, naturforvaltning og klima.

Det tilrettelegges for mye natur- og friluftsaktiviteter i fritiden. Det at det er en landslinje innebærer at elever fra hele Norge kan søke og ha adgang.

Et fullt utstyrt moderne natur laboratorium på universtetsnivå som brukes av landslinjen og til våre opplegg med besøkende skoleklasser/studenter.

Undervisningsrommet stilles gratis til disposisjon for besøkende skoler, høyskoler, og universiteter.

Vår konferansal som kan ta inntil 100 personer.
I tillegg har vi en kinosal som tar inntil 55 personer, som også kan brukes til undervisning.

nb_NONorsk bokmål